Konseptler

Cesmer mermer prensiplerine göre, bir Hamam tesisinin yaratılma sürecini; konsept, proje ve bütçenin belirlenmesinden, alt yapı betonarme, tesisat vs. gibi Türk Hamam konseptinde anahtar teslim planlanmış akıllı projeler oluşturmaktadır. 

Fayda / Maliyet oranları doğrultusunda alternatiflendirilerek sunulan bu sürecin fırsat maliyetleri en ince noktasına kadar düşünülmüştür. Böylelikle belirlenen bütçe doğrultusunda maksimum faydayı minimum maliyetle sunan Türk Hamamları oluşturularak yatırımların doğru değerlendirilmesi sağlanmaktadır.

Öncelikle her proje için konsept ve fonksiyonel bir kullanım senaryosu belirlenir. Mekanlar arası ilişkilerdeki uyumun  en ince ayrıntısına kadar sağlandığı bu kurguda imalatını yaptığımız her hamam’dan ayrılan misafir sağlıklı ve ruhen de huzurlu olması  amaçlanmaktadır. 

Tüm beklentileri karşılayan iyi olma hissini eksiksiz ve bir bütün olarak yaşatabilen bir Türk Hamam’ı için “holistik  konsept ve fonksiyonel kullanım senaryosu” vazgeçilmez bir kriterdir.  Cesmer Mermer, Türk Hamam tasarımlarında tüm bu kriterleri dikkate alarak sofistike ve konforlu mekanlar yaratır.

Asya Konsepti
Osmanlı / Türk Konsepti
Orient / Doğu Konsepti
Termal Konsepti