Felsefe

Eski çağlardan günümüze kadar, krallarımız ve kraliçelerimiz bedenin, zihnin ve ruhun rahatlatılmasından ve dinlendirilmesinden büyük keyif alırlardı. Uyguladıkları ritüeller nesilden nesile aktarıldı ve bu kutsal gelenekler, bizim bütün özel Hamamlarımıza ilham kaynağı oldular.

Cesmer Mermer felsefesinin özünde, vücudu, bedeni ve ruhuda bir bütün olarak alıp Hamam konseptlerine yansıtmaktadır. Bu bütünün temelinde; mekâna göre tasarım; kullanılış amacına göre proje tasarlamaktadır.

Günümüzde, Türk Hamamlarında ruhsal, zihinsel ve fiziki dinçliğe sahip olmanın önemi artmaktadır.
Bunun bilincinde olan Cesmer Mermer Hamamların tasarım konseptlerini, fonksiyonelliğin yanı sıra dinçlik ve dinginlik duygusunu hem görsel hem de zihinsel olarak yaratmaya yönelik biçimlerde yapılandırılmıştır.

"Dokunuşun Farklılığı" mottosu altında birleşen Cesmer Mermer kalite ve dinginliği, konsept ve projeyi sentezleyerek sizlere sunmayı amaç edinmiştir.